Rajonizácia

1. OBVOD:

 1. PhDr. Kmecová Zuzana – psychológ
 2. PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

Materské školy:

 • Bodovce 90
 • Hubošovce 56
 • Jakubovany, Hlavná 136/3
 • Ostrovany 67
 • Sabinov, Jarková 63
 • Sabinov, Komenského 41
 • Sabinov, Námestie slobody 7 (Súkromná ZŠ a MŠ)
 • Sabinov, Šancová 15 (Súkromná MŠ)
 • Sabinov, Záhradná 3 (Súkromná MŠ)
 • Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 30
 • Šarišské Sokolovce
 • Uzovce 200

Špeciálne základné školy

 • ŠZŠ Ostrovany, Kostolná 10
 • SŠ Sabinov, SNP 15

Základné školy:

 • Bodovce 90
 • Hubošovce 56
 • Jakubovany, Školská 1
 • Ostrovany, Hlavná 78
 • Sabinov, Komenského 13
 • Sabinov, Nám. slobody 100 (Súkromná ZŠ s MŠ)
 • Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19
 • Uzovce 160

Stredné školy

 • Gymnázium Lipany, Komenského 13
 • Spojená škola Sabinov, SNP 15
 • Spojená škola Sabinov, SNP 16

2. OBVOD:

 1. Mgr. Barbora Kapitančíková – psychológ
 2. PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

Materské školy

 • Brezovica 60
 • Červená Voda 30
 • Červenica pri Sabinove 28
 • Drienica 98
 • Jakovany 64
 • Jakubova Voľa 52
 • Sabinov, Ul. 17. novembra 42
 • Ľutina 131 (Cirkevná MŠ)
 • Pečovská Nová Ves, Na Dujave 48
 • Pečovská Nová Ves, Rómska 45

Špeciálne základné školy

 • ŠZŠ Ostrovany, Kostolná 10
 • Spojená škola Sabinov, SNP 15

Základné školy

 • Červená Voda 30
 • Červenica pri Sabinove 221
 • Jakubova Voľa 52
 • Ľutina 4
 • Pečovská Nová Ves, Školská 12
 • Sabinov, CZŠ 9. mája 7
 • Sabinov, Ul. 17. novembra 31

Stredné školy

 • Gymnázium Lipany, Komenského 13
 • Súkromné Gymnázium DSA Sabinov, Komenského 40
 • Spojená škola Sabinov, SNP 15
 • Spojená škola Sabinov, SNP 16

3. OBVOD:

 1. Mgr. Marián Terifaj – psychológ
 2. PaedDr. Lucia Vandžurová, špeciálny pedagóg
 3. Mgr. Daniela Vrabľová (Pondelok) – špeciálny pedagóg

Materské školy

 • Ďačov 161
 • Dubovica 48
 • Kamenica 645
 • Krivany 1
 • Lipany, Námestie sv. Martina 80
 • Lipany, Kpt. Nálepku 19
 • Lúčka 77
 • Milpoš 55
 • Rožkovany 190
 • Torysa 26

Stredné školy

SOŠ podnikania a služieb Lipany, Komenského 16

Základné školy

 • Ďačov 110
 • Dubovica 190
 • Kamenica 645
 • Krivany 1
 • Lipany, Hviezdoslavova 1
 • Lipany, Komenského 113
 • Lúčka 56
 • Milpoš 55
 • Rožkovany 190
 • Torysa 26

Špeciálne základné školy

 • Spojená školy Lipany, Tehelná 23

4. OBVOD:

 1. Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková – psychológ
 2. PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

Materské školy

 • Ražňany 235
 • Sabinov, Švermova 1
 • Sabinov, 9. mája 196
 • Uzovský Šalgov 20

Základné školy

 • Uzovský Šalgov 139

5. OBVOD:

 1. PhDr. Jana Takáčová – psychológ
 2. PaedDr. Lucia Vandžurová – špeciálny pedagóg

Materské školy

 • Jarovnice 206 (Súkromná MŠ)
 • Jarovnice 464
 • Uzovské Pekľany 67

Špeciálne základné školy

 • Jarovnice 96

Základné školy

 • Jarovnice 192
 • Jarovnice 464
 • Ražňany, Ul. Š. Onderča 240

6. OBVOD:

 1. Mgr. Mária Janičová – psychológ
 2. PaedDr. Lucia Vandžurová, špeciálny pedagóg
 3. Mgr. Daniela Vrabľová (Pondelok) – špeciálny pedagóg

Materské školy

 • Brezovička 62
 • Krásna Lúka 142
 • Lipany, Kpt. Nálepku 7
 • Lipany, Kpt. Nálepku 19
 • Šarišské Dravce 20
 • Nižný Slavkov 72
 • Oľšov 23
 • Poloma 24
 • Šarišské Dravce 20

Špeciálne základné školy

 • Spojená škola Lipany, Tehelná 23

Základné školy

 • Brezovica 60
 • Krásna Lúka 142
 • Nižný Slavkov 72
 • Oľšov 23
 • Poloma 24
 • Šarišské Dravce 20
 • Uzovské Pekľany 131

PRE VŠETKY OBVODY:

 1. PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD. – logopéd
 2. Mgr. Júlia Rabatinová – logopéd 
 3. PhDr. Jana Kolpáková – kariérový poradca
 4. Mgr. Mária Jeleňáková – sociálny pedagóg