Rajonizácia

1.OBVOD:

PhDr. Kmecová Zuzana – psychológ
PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

MŠ:

 • Bodovce
 • Jakubovany
 • Orkucany
 • Šarišské Michaľany
 • Šarišské Sokolovce
 • Uzovce

ZŠ:

 • Bodovce
 • Hubošovce
 • Jakubovany
 • Komenského 13, Sabinov
 • Šarišské Michaľany

2.OBVOD:

Mgr. Barbora Molčanová – psychológ

PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

MŠ:

 • 17.novembra, Sabinov
 • Červenica
 • Červená Voda
 • Drienica
 • Jakubova Voľa
 • Jakovany
 • Ľutina
 • Pečovská Nová Ves

ZŠ:

 • 17.novembra, Sabinov
 • Červenica
 • Červená Voda
 • Drienica
 • Jakubova Voľa
 • Ľutina
 • Pečovská Nová Ves

3.OBVOD:

Mgr. Marián Terifaj – psychológ

Mgr. Daniela Vrabľová (Po), Mgr. Anna Némethová (Ut,St) – špeciálny pedagóg

MŠ:

 • Bajerovce
 • Brezovica
 • Brezovička
 • Dubovica
 • Dačov
 • Kamenica
 • Krásna Lúka
 • Krivany
 • Kpt. Nálepku, Lipany
 • Lúčka
 • Milpoš
 • Nižný Slavkov
 • Oľšov
 • Poloma
 • Rožkovany
 • Šarišské Dravce
 • Tichý Potok
 • Torysa

ZŠ:

 • MŠ: Bajerovce
 • Brezovica
 • Dubovica
 • Dačov
 • Hviezdoslavova, Lipany
 • Kamenica
 • Komenského 113, Lipany
 • Krásna Lúka
 • Krivany
 • Lúčka
 • Milpoš
 • Nám. sv. Martina, Lipany
 • Nižný Slavkov
 • Oľšov
 • Poloma
 • Rožkovany
 • Šarišské Dravce
 • Torysa

4.OBVOD:

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková – psychológ

PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

MŠ:

 • 9. mája, Sabinov
 • Ražňany
 • Švermova, Sabinov
 • Uzovský Šalgov

ZŠ:

 • Cirkevná sv, J.K, Sabinov
 • Ražňany
 • Uzovský Šalgov

5.OBVOD:

PhDr. Jana Takáčová – psychológ

PhDr. Alena Kollárová, PhD – špeciálny pedagóg

MŠ:

 • Jarovnice
 • Uzovské Pekľany

ZŠ:

 • Jarovnice 192
 • Jarovnice 464
 • Uzovské Pekľany
Pre všetky obvody: PaedDr. Ľuboš Lukáč – logopéd