Psychologické vyšetrenie

Pre materské školy:

Vyšetrenie školskej spôsobilosti:
Psychologické/špeciálno-pedagogické vyšetrenie pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní:
Psychologické vyšetrenie pre deti mladšie ako 5 rokov:

Pre základné a stredné školy:

Psychologické vyšetrenie:
Kontrolné psychologické vyšetrenie:
Profesijná orientácia:
Pridelenie asistenta učiteľa: