Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie

SNP 514/15, 083 01 Sabinov
IČO: 37945041
DIČ: 2021926324
Telefón: 051 452 2536, 0918 990 567
Email: centrum@cpppapsb.sk                                                                   

Všetky poskytované služby sú bezplatné a je potrebné vopred sa telefonicky, prípadne osobne objednať.

Telefón/Email

Pracovisko Sabinov, SNP 15

Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková – riaditeľ, psychológ 
051 489 1093, 0918 990 566/riaditel@cpppapsb.sk

PhDr. Jana Kolpáková – prvý kontakt, kariérny poradca
051 452 2536, 0918 990 567/prvy.kontakt@cpppapsb.sk 

Mgr. Barbora Kapitančíková – psychológ 
0918 504 548/barbora.kapitancikova@cpppapsb.sk

PhDr. Alena Kollárová, PhD. – špeciálny pedagóg
0907 061 819/alena.kollarova@cpppapsb.sk 

PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD. – logopéd 0918 640 971

PhDr. Jana Takáčová – psychológ
0917 996 120/jana.takacova@cpppapsb.sk

Monika Birčáková – ekonomika, mzdy
051 489 1094/ekonom@cpppapsb.sk

Pracovisko Lipany, Hviezdoslavova 1

Mgr. Marián Terifaj – psychológ
051 457 2299, 0918 504 061/marian.terifaj@cpppapsb.sk

Mgr. Daniela Vrabľová (Pondelok) – špeciálny pedagóg
0918 504 307/daniela.vrablova@cpppapsb.sk

PaedDr. Lucia Vandžurová -špeciálny pedagóg  
0918 504 307/lucia.vandzurova@cpppapsb.sk

Elokované pracovisko Lipany, Tehelná 23

Mgr. Mária Janičová – psychológ  
0907 488 527/maria.janicova@cpppapsb.sk

Mgr. Mária Jeleňáková – sociálny pedagóg
0907 488 527/maria.jelenakova@cpppapsb.sk

Mgr. Júlia Rabatinová – logopéd
0908 822 135/julia.rabatinova@cpppapsb.sk

Pracovisko Jarovnice

PhDr. Jana Takáčová – psychológ
0917 996 120/jana.takacova@cpppapsb.sk 

Adresa:

Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15
Sabinov
083 01

Pracovisko Lipany
Hviezdoslavova 1
Lipany
082 71

Elokované racovisko Lipany
Tehelná 23
Lipany
082 71

Pracovisko Jarovnice
Jarovnice 192
082 63