Kontakt

TELEFÓN:

Prvý kontakt
(sociálna pracovníčka, kariérne poradenstvo): PhDr. Jana Kolpáková

051 452 2536
0918 990 567
Riaditeľ: Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
051 489 1093
0918 990 566

Ekonomické oddelenie: Monika Birčáková
051 489 1094

Mgr. Slavomíra Demčáková 
0918 504 548

PhDr. Zuzana Kmecová
0918 505 882

Elokované pracovisko Lipany: Mgr. Marián Terifaj
051 457 2299
0918 504 061
Mgr. Barbora Molčanová, Mgr. Monika Angelovičová 0918 504 307

Špeciálny pedagóg: PhDr. Alena Kollárová, PhD.
0907 061 819
Pracovisko Jarovnice: PhDr. Jana Takáčová
0917 996 120

Všetky poskytované služby sú bezplatné a je potrebné vopred sa telefonicky, prípadne osobne objednať.

EMAIL:

centrum@cpppapsb.sk

riaditel@cpppapsb.sk                          Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková,                                                                             riaditeľka
prvy.kontakt@cpppapsb.sk                 Mgr. Jana Kolpáková, soc. prac.,                                                                                         kariérny poradca 
ekonom@cpppapsb.sk                         Monika Birčáková, ekonómka

PSYCHOLÓGOVIA:

zuzana.kmecova@cpppapsb.sk           PhDr. Zuzana Kmecová, Sabinov
slavomira.demcakova@cpppapsb.sk  Mgr. Slavomíra Demčáková, Sabinov
barbora.molcanova@cpppapsb.sk      Mgr. Barbora Molčanová, Lipany
marian.terifaj@cpppapsb.sk                Mgr. Marián Terifaj, Lipany
jana.takacova@cpppapsb.sk                PhDr. Jana Takáčová, Jarovnice

ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA:

alena.kollarova@cpppapsb.sk             PhDr. Alena Kollárová, PhD., Sabinov
lubos.lukac@cpppapsb.sk                    Mgr. Ľuboš Lukáč, logopéd
monika.angelovicova@cpppapsb.sk   Mgr. Monika Angelovičová, Lipany

ADRESA:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15
Sabinov
083 01

Elokované pracovisko: Mgr. Marián Terifaj, Mgr. Barbora Molčanová, Mgr. Monika Angelovičová
Hviezdoslavova 1
Lipany
082 71

Pracovisko Jarovnice: PhDr. Jana Takáčová
Jarovnice 192
082 63