Kontakt

TELEFÓN:

Prvý kontakt
(sociálna pracovníčka):

051 452 2536
0918 990 567
Riaditeľ:
051 489 1093
0918 990 566

Ekonomické oddelenie,(fax):
051 489 1094
Alokované pracovisko Lipany:
051 457 2299

Pracovisko špeciálneho pedagóga
Sabinov:

0907 061 819
Pracovisko Jarovnice:
0917 996 120

Všetky poskytované služby sú bezplatné a je potrebné vopred sa telefonicky, prípadne osobne objednať.

EMAIL:

pppsabinov@sabnet.sk

ADRESA:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15
Sabinov
083 01

Pracovisko špeciálneho pedagóga Sabinov
9. mája 27
Sabinov
083 01

Alokované pracovisko
Hviezdoslavova 1
Lipany
082 71

Pracovisko Jarovnice
Jarovnice 192
082 63