Kontakt

TELEFÓN:

Prvý kontakt
(sociálna pracovníčka):

051 452 2536
0918 990 567
Riaditeľ:
051 489 1093
0918 990 566

Ekonomické oddelenie,(fax):
051 489 1094
Alokované pracovisko Lipany:
051 457 2299
0918 504 061
0918 504 307

Pracovisko špeciálneho pedagóga
Sabinov:

0907 061 819
Pracovisko Jarovnice:
0917 996 120

Všetky poskytované služby sú bezplatné a je potrebné vopred sa telefonicky, prípadne osobne objednať.

EMAIL:

centrum@cpppapsb.sk

riaditel@cpppapsb.sk                          Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková,                                                                                                              riaditeľka
prvy.kontakt@cpppapsb.sk                 Mgr. Jana Kolpáková, soc. pracovníčka 
ekonom@cpppapsb.sk                         Monika Birčáková, ekonómka

PSYCHOLÓGOVIA:

zuzana.kmecova@cpppapsb.sk           PhDr. Zuzana Kmecová, Sabinov
slavomira.zajacova@cpppapsb.sk       Mgr. Slavomíra Zajacová, Sabinov
barbora.molcanova@cpppapsb.sk      Mgr. Barbora Molčanová, Lipany
marian.terifaj@cpppapsb.sk                Mgr. Marián Terifaj, Lipany
jana.takacova@cpppapsb.sk                PhDr. Jana Takáčová, Jarovnice

ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA:

alena.kollarova@cpppapsb.sk             PhDr. Alena Kollárová, PhD., Sabinov
lubos.lukac@cpppapsb.sk                    Mgr. Ľuboš Lukáč, logopéd
lucia.vandzurova@cpppapsb.sk          PaedDr. Lucia Vandžurová, Lipany
robert.letkovsky@cpppapsb.sk            Mgr. Róbert Letkovský, metodik pre VP

ADRESA:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15
Sabinov
083 01

Pracovisko špeciálneho pedagóga Sabinov
9. mája 27
Sabinov
083 01

Alokované pracovisko
Hviezdoslavova 1
Lipany
082 71

Pracovisko Jarovnice
Jarovnice 192
082 63