Personálne obsadenie

RIADITEĽKA:

Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica

PSYCHOLÓGOVIA:

PhDr. Kmecová Zuzana
Mgr. Molčanová Barbora
Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica
PhDr. Takáčová Jana
Mgr. Terifaj Marián
Mgr. Demčáková Slavomíra

 

ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA:

PhDr. Kollárová Alena, PhD.
Mgr. Lukáč Ľuboš – logopéd
PaedDr. Vandžurová Lucia

OSTATNÍ ZAMESTNANCI:

Ing. Birčák Igor – informatik
Mgr. Letkovský Róbert – metodik pre výchovné a kariérne poradentstvo
Birčáková Monika – ekonómka
Gabzdilová Beáta – upratovačka
Mgr. Kolpáková Jana – sociálno-administratívna pracovníčka