Personálne obsadenie

RIADITEĽKA:
 • Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica
PSYCHOLÓGOVIA:
 • Mgr. Janičová Mária
 • PhDr. Kmecová Zuzana
 • Mgr. Kapitančíková Barbora
 • Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica
 • PhDr. Takáčová Jana
 • Mgr. Terifaj Marián
ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA:
 • PaedDr. Lucia Vandžurová
 • PhDr. Kollárová Alena, PhD.
 • PaedDr. Lukáč Ľuboš, PhD. – logopéd
 • Mgr. Rabatinová Júlia – logopéd
 • Mgr. Vrabľová  Daniela      
KARIÉRNY PORADCA:   
 • PhDr. Kolpáková Jana                                                                                      
SOCIÁLNY PEDAGÓG:
 • Mgr. Jeleňáková Mária
OSTATNÍ ZAMESTNANCI:
 • Ing. Birčák Igor – informatik
 • Birčáková Monika – ekonomika, mzdy
 • Gabzdilová Beáta – upratovačka