Personálne obsadenie

RIADITEĽKA:

Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica

PSYCHOLÓGOVIA:

PhDr. Kmecová Zuzana
Mgr. Molčanová Barbora
Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica
PhDr. Takáčová Jana
Mgr. Terifaj Marián

ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA:

PhDr. Kollárová Alena, PhD.
PaedDr. Lukáč Ľuboš – logopéd
Mgr. Daniela Vrabľová                                                                                                      Mgr. Anna Némethová

OSTATNÍ ZAMESTNANCI:

Ing. Birčák Igor – informatik
PhDr. Kolpáková Jana – kariérový poradca, soc.-admin. pracovníčka
Birčáková Monika – ekonómka
Gabzdilová Beáta – upratovačka