Dokumenty

 

Pre materské školy: 

Špeciálno-pedagogický screening u detí predškolského veku:
Vyšetrenie školskej spôsobilosti:


Psychologické/špeciálno-pedagogické vyšetrenie pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní:


Psychologické vyšetrenie pre deti mladšie ako 5 rokov:
Logopedické vyšetrenie:

Pre základné a stredné školy:

Špeciálno-pedagogické vyšetrenie:
Špeciálno-pedagogická depistáž:
Psychologické vyšetrenie:
Kontrolné psychologické vyšetrenie:
Profesijná orientácia:
Pridelenie asistenta učiteľa:
Logopedické vyšetrenie:

Pre špeciálne školy:

Pridelenie asistenta učiteľa:

Pre rodičov alebo klientov nad 18 rokov:Interné: