Dokumenty

 

Pre materské školy:

Špeciálno-pedagogický screening u detí predškolského veku:

Vyšetrenie školskej spôsobilosti:


Psychologické/špeciálno-pedagogické vyšetrenie:


Pre základné školy:

Špeciálno-pedagogické vyšetrenie:

Špeciálno-pedagogická depistáž:

Psychologické vyšetrenie:

Kontrolné vyšetrenie:

Profesijná orientácia:

Pridelenie asistenta učiteľa:

Pre rodičov alebo klientov nad 18 rokov:
Interné: