Logopedické vyšetrenie

Čo ponúkame?

PaedDr. Ľuboš Lukáč

  • Ambulantne: Logopedická  diagnostika, intervencie (NKS) – Deti MŠ, Žiaci ZŠ, SŠ –( CPP Sabinov )
  • diagnostika rečovej spôsobilosti (k prihláške na strednú/vysokú školu) pre žiakov ZŠ, študentov SŠ  – (CPP Sabinov )
  • konzultácie, metodické usmernenia rodičov, pedagógov

Mgr. Júlia Rabatinová

  • Terénne: Logopedická depistáž, diagnostika, intervencie (NKS) – MŠ, ZŠ (Sabinov, Lipany)
  • Ambulantne: Logopedická diagnostika, intervencie (NKS) – Deti MŠ, žiaci ZŠ – ( EP Lipany )
  • diagnostika rečovej spôsobilosti (k prihláške na strednú/vysokú školu) pre žiakov  ZŠ, študentov SŠ – ( EP Lipany )
  • prednášky pre MŠ
  • konzultácie, metodické usmernenia rodičov, pedagógov

Dokumenty: