Novinky

V sekcii Na stiahnutie/Dokumenty boli pridané nové tlačivá platné od roku 2018 a Organizačný pokyn k depistážnym vyšetreniam šk. spôsobilosti pre rok 2018. 

Dokumenty