Odkazy

Dovoľte, aby som vám posunula informácie z ŠVS

Ďalší zber žiakov – ZŠ zašle export z Proforientu do ŠVS  do 15.1.2021. Ja vás chcem požiadať aby ste mi súbory zaslali najneskôr do 13.1.2021.

Prosím vás aby ste si pred spracovaním záujmu žiakov aktualizovali číselníky z  webovej stránky ŠVS v programe

(Proforient- Export/Import – Import číselníkov – Aktualizácia z internetu).