Personálne obsadenie

RIADITEĽKA:

Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica

PSYCHOLÓGOVIA:

PhDr. Kmecová Zuzana
Mgr. Richmanová Fabišíková Ľubica
PhDr. Takáčová Jana
Mgr. Terifaj Marián
Mgr. Zajacová Slavomíra

ŠPECIÁLNI PEDAGÓGOVIA:

PhDr. Kollárová Alena, PhD.
Mgr. Lukáč Ľuboš – logopéd
Mgr. Vrabľová Daniela

OSTATNÍ ZAMESTNANCI:

Ing. Birčák Igor – informatik
Mgr. Letkovský Róbert – metodik pre výchovné a kariérne poradentstvo
Birčáková Monika
Gabzdilová Beáta
Kolpáková Jana